By clicking “Accept All Protein Cookies”, you agree to the storing of protein cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information
Hollands Schoon logomark in white

Roteer voor een betere ervaring.

Privacyverklaring van Hollands Schoon

Privacyverklaring van Hollands Schoon

1. Verzamelde informatie

Wij verzamelen bepaalde persoonlijke gegevens wanneer je contact met ons opneemt via onze website of andere communicatiekanalen, zoals jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast kunnen we bepaalde niet-persoonlijke informatie verzamelen, zoals jouw IP-adres, browsertype, bezochte pagina's en de duur van jouw bezoek aan onze website.

2. Doeleinden van gegevensverwerking

We verwerken jouw persoonlijke gegevens alleen voor specifieke doeleinden, zoals het beantwoorden van jouw vragen, het leveren van onze diensten en het verbeteren van onze website. We gebruiken jouw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Onze gegevensverwerking is gebaseerd op verschillende rechtsgrondslagen, waaronder het uitvoeren van een contract met jou, het nakomen van wettelijke verplichtingen en het verkrijgen van jouw toestemming indien nodig.

4. Cookies en tracking

Onze website maakt gebruik van anonieme functionele en analytische cookies via Google Analytics. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en helpen ons inzicht te krijgen in het gebruik ervan, zodat we de website kunnen verbeteren en aanpassen aan de behoeften van onze gebruikers. De verzamelde informatie is geanonimiseerd en niet herleidbaar tot individuele gebruikers. We maken geen gebruik van marketingcookies of trackingtechnologieën die jouw persoonlijke gegevens verzamelen.
Door onze website te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze anonieme cookies voor analytische doeleinden.
Houd er rekening mee dat je via de instellingen van jouw browser de mogelijkheid hebt om cookies te beheren en te blokkeren, maar dit kan invloed hebben op de functionaliteit van de website. Raadpleeg de helpsectie van jouw browser voor meer informatie over het beheren van cookies.

5. Gegevensbewaring

We bewaren jouw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Indien er wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, zullen we jouw gegevens gedurende die periode bewaren.

6. Gegevensbeveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging. We beperken de toegang tot jouw gegevens tot geautoriseerd personeel dat deze informatie nodig heeft voor de hierboven genoemde doeleinden.

7. Delen van gegevens

We delen jouw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is om onze diensten aan jou te kunnen leveren, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of wanneer je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

8. Jouw rechten

Je hebt het recht om toegang te vragen tot jouw persoonlijke gegevens, om deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen indien ze onjuist of niet langer relevant zijn. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens of om de verwerking ervan te beperken. Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens om jouw rechten uit te oefenen.

9. Contactgegevens

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, onze gegevensverwerking of als je jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

Naam bedrijf: Hollands Schoon
Adres: Vossenbeltweg 15, Hengelo
E-mail: info@hollandsschoon.nl

Hollands Schoon zet zich in om jouw privacy te beschermen en te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).